Bericht vanuit heaven

Al heel lang heb ik niet veel gemerkt (eigenlijk totaal niets) van enig spirituele activiteiten rondom mij. Waar ik vroeger nog weleens wat voelde of hoorde, is het nu helemaal niets meer.

Die ene keer dat ik mijn schoonvader mocht zien, was zo geweldig. Maar ook dat ik muziek hoorde, die er niet kon zijn…, het mogen zien van wit licht, en het mooiste wat ik mee heb gemaakt is toch wel het wegbrengen van mijn vader naar het Licht.

Ik heb er naar gesnakt, ik miste het zo erg, dat ik in bed mij alleen nog maar concentreerde op het niets. Met uiteraard de hoop dat…Maar helaas. Tot dit jaar, en wat heb ik er lang op moeten wachten!

Het is januari 2023, we woonde net een kleine 6 maanden in Franeker. Ik lag in mijn bed, het was nacht en opeens voelde ik 2 handen op mijn schouders. De handen voelde echt zo stevig aan, en omdat het al zo lang geleden was dat ik iets heb mogen “voelen” of “horen”, ik vond het best griezelig.

Overigens betekend een hand op iemand schouders leggen, een aanmoediging. Handlegging bestaat al zo lang; als we nu de bijbel openslaan, zien we dat het opleggen van handen al vanaf de eerste beschrijvingen over Gods volk, in Genesis, een heel normaal gebruik was.

In het Nieuwe Testament vinden we vijf verschillende doelen waarvoor de oplegging van handen wordt gebruikt. Het gaat om het opleggen van handen voor:

-de doop in de Heilige Geest

-het meedelen van geestelijke gaven

-het uitzenden van christelijke werkers vanuit de lokale gemeente

-de aanstelling van diakenen en oudsten

-lichamelijke genezing

De oplegging van handen voor het bedienen van lichamelijke genezing is steeds meer aan het groeien. Het is Jezus zelf die hiertoe de opdracht gaf in zijn laatste Grote Opdracht die Hij zijn discipelen meegaf vlak voor zijn Hemelvaart. In Markus 16:17–18 lezen we hoe Jezus vijf bovennatuurlijke tekenen noemt die de gelovigen zouden volgen in de prediking van het evangelie. Op deze tekenen mogen de gelovigen aanspraak maken door geloof in Jezus’ naam. De vijfde van deze bovennatuurlijke wonderen die Jezus noemde is: En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij… op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

En die spreekt mij natuurlijk het beste aan. Er is iemand aan Gene Zijde die zijn/haar handen op mijn schouders heeft gelegd als zijnde handlegging voor lichamelijk genezing.  Iemand die wist dat ik vele lichamelijke klachten en ziektes heb; diegene wilde mij laten weten er voor mij te zijn. Zo denk ik dan, en wie is het dan vraag je je af. Geen idee op dat moment!

Maar, terug bij die nacht. Omdat ik het griezelig vond omdat het zo krachtig was, ben ik gaan zitten en toen waren de handen weg. En achteraf natuurlijk spijt dat ik het griezelig had gevonden en dat ik was gaan zitten in bed. Achteraf is alles nooit eng!

Er ging een tijdje overheen, ik dacht er eigenlijk niet meer aan totdat…..Bouke en ik waren tv aan het kijken. Maar op de grote tv stond voetballen op en de laptop zou ik schaatsen opzetten. Ik opende de laptop, zette hem aan. Het beginscherm kwam en plots kwam er een schermpje links onder. Het popte zomaar op en het leek op een online chat. Je weet wel, met een bedrijf via de live chat een vraag stellen.

Het verwonderde mij want linksonder in het systeem zit niets aan software die dat kon veroorzaken. Let wel, ik werk met Linux Mint en mijn balk (wat iedere Windows gebruiker beneden heeft) bovenaan het scherm, zie afbeelding hieronder.

Het schermpje was wit, en er stond tekst. Maar wat doe ik, ik probeer iets te typen; ik typte “test” en drukte op enter. Bouke zei nog, ben je gehackt of zo? Maar nee, dat kon niet. Waarom ik dat typte? Hoopte ik op een antwoord? Hoopte ik dat het iets was wat ik niet meer wist? En toen las ik de tekst pas. Ik heb er geen foto van gemaakt, zo geschrokken was ik. Maar ik heb het geprobeerd te tekenen. Alleen het vreemde hieraan is dat de tekening scherp is, ik de foto door de camera ook scherp zie, maar als ik hem op de computer zie, is een gedeelte links van de tekening heel onscherp. Heb zeker 10 foto’s gemaakt en allemaal hetzelfde. Weird!

Nou zal je jezelf afvragen; wat stond er nou in dat chatvenstertje?

“Ik heb je vader weer”.

Dat stond er. Niets meer en niets minder.
Mijn moeder is 4 augustus 2020 overleden. Mijn vader op 25 april 1995.

Mijn moeder is er niet echt geweest voor mij, voor alle kinderen. Dat kwam omdat ze met zichzelf in de knoop zat. Maar ook omdat ze lichamelijk klachten had, en omdat ze depressief was. Heel veel dingen zijn mij duidelijk geworden, ook toen ze nog leefde maar nog veel meer na haar overlijden.

Mijn gevoel zegt dat het mijn moeder is geweest die haar handen op mijn schouders heeft gelegd. Dat zij degene is geweest die de tekst op mijn computer heeft “geschreven”.

Bedankt ma, dat je mij hebt laten weten dat jullie weer samen zijn. Ik hoop dat het er aan Gene Zijde iets anders aan toe gaat dan in leven. Want in leven was jullie huwelijk natuurlijk niet je-van-het. Ook al noemde je mijn vader je jouw rots in de branding en je steun en toeverlaat, mijn vader heeft daar heel anders over gedacht. Maar misschien daar later nog eens meer over.

 

(©) Angela van der Ploeg – 10 april 2023